top of page

Mikor beszélünk megkésett beszédfejlődésről, mik a jelei és mikor érdemes szakemberhez fordulni?

A beszéd megindulásának három fontos feltétele van, az ép hallás, az idegrendszer épsége és a beszélő környezet. Az első szavak megjelenési ideje igen eltérő, általában 10-16 hónapos kor között lehet rá számítani. Ebben a korszakban jut el a gyermek a szótag majd szóismétléstől, az önálló jelentéshez nem köthető szavakon át, a jelentéssel bíró szavakig. Egy-egy szónak ezen a ponton több jelentése is van. Először a gyermek főneveket kezd használni. Másfél-két éves kor között jelennek meg az igék, majd a kétszavas mondatkezdemények használata.


Megkésett beszédfejlődésről beszélünk, ha a gyermek beszédkészsége az életkori átlagnak nem felel meg tehát, a gyermek 2 éves korára (fiúk esetében 2,5 éves korra) nem birtokol 50 szavas szókincset, és nem alkot 2 szavas mondatokat. 

megkésett beszédfejlődés

A beszédfejlődés átlagos menete

Életkor

Képesség

1 hónapos

Figyel a hangokra

2 hónapos

Mosolyog

3 hónapos

Szüleit, egyes tárgyakat és hangokat megismeri. Amikor hangot hall a hang irányába fordítja a fejét. Gügyögni kezd.

4 hónapos

Ha hangot hall válaszként hangot hallat. Tud kacagni. 

5 hónapos

Tekintetével követi a mozgást. Reagál az arckifejezésekre.

7-9 hónapos

Nyálbuborékokat fúj. Utánozza a gesztusjátékokat. 

Szótagokat ismételget (pl.: „gagagaga”, „tetetete”)

10-11 hónapos

Szavakat mondhat pl: baba, mama, de még nem használja megfelelően. 

Megérti a „nem” utasítást. Követni tudja a hangsúlyos gesztusokkal kísért utasításokat.

12hónapos

Gesztusjátékokat kezdeményez, szavakat utánoz.

14hónapos

Egyszerű utasításokat gesztus nélkül követ. Egy-két szót helyesen használ.

16-18 hónapos

Újabb szavakat mond (ált. 5-10 szókezdemény). Rámutat a kívánt tárgyra, esetleg egyszerű szavak vagy gesztusok kíséretében.

19-26 hónapos

6-50 szavas szókincs. Képes kifejezni az egyszerű kívánságait. 

Kétszavas mondatokat mond. A több részből álló utasításokat is követi. 

Rámutat a megnevezett tárgyra. 

27-36 hónapos

Névmásokat és ragokat helyesen használ. 

Ragos szerkezettel megfogalmazott utasításokat is követ.

4 éves

4-5 szavas mondatokban beszél. Beszéde idegenek számára is érthető. 

Ragoz és múlt időt használ. Egyszerű történeteket elmesél.

5 éves

Jövő időt is használ. Nyelvtanilag helyesen kapcsolja össze a szavakat.

6 éves

Elvont fogalmakat megért és használ. Minden hangot tisztán ejt.

A beszédfejlődés szakaszai meghatározott sorrendben követik egymást, de a különböző szintek közötti eljutási időben nagy különbségek lehetnek. 


Figyelmeztető jelek a megkésett beszédfejlődés felismeréséhez


Csecsemőkorban:

 • a kisbaba keveset gügyög, akkor is mindig ugyanúgy, nincs különbség az általa kiadott hangok között

 • az őt körülvevők beszéde nem kelti fel érdeklődését


Egyéves korban:

 • elmarad a gesztusok használata (integetés vagy rámutatás)

 • nincs vokalizáció (hangadás)

 • szükségletek közlése elmarad


Másfél éves korban:

 • nem mondja, hogy mama és papa

 • nem használ egyszerű köszönésformákat

 • 12 hónapos korban még nem használ szavakat és 18 hónaposan kevesebb, mint 15 szót használ

 • nem tudja azonosítani a testrészeket

 • nehézséget jelent a hangok és a cselekvések utánzása

 • inkább mutogat, mint beszél


2  és 4 éves kor között:

 • képtelen a spontán beszédre, és az egyszerű iránymutatások és utasítások követésére

 • nem tud két-három szavas mondatokat alkotni

 • otthon is nehezen vagy egyáltalán nem értik a beszédét

 • jellemző a pöszeség, a hosszú szavak kimondásának nehézsége, csak azok elejét ejti ki

 • szókincse 3 évesen kezd el gyarapodni, de akkor sem jelentős mértékben


A beszéd és a nyelvhasználat szintjén mutatkozó tünetek

 • késve indul a beszéd, késik, vagy kimarad a gagyogás,

 • lassan gyarapodik a szókincs

 • a nyelvi szerkezetek, ragok, toldalékok használata bizonytalan, helytelen

 • az aktívan használt szavakat torzítva, hang-, és szótagcserékkel mondja, emiatt nehezen érthető a környezet számára a beszéd

 • a megjelenő hangképzési hibák nem következetesek, vagyis bizonyos hangokat hol egyik, hol másik hanggal helyettesíti pl.: labda- dadda- jappa, ennek oka, hogy a hangok egymásutániságát, sorrendjét nehezen tudja megjegyezni


Kapcsolódó tünetek lehetnek

 • lassúbb ütemű lehet a mozgásfejlődés, mind a nagymozgások (kúszás, mászás, járás), mind a finommozgások területén

 • nehezen tájékozódnak a saját testükön, térben és időben egyaránt

 • a környező világ ingereinek észlelése, befogadása is nehezített lehet

 • magatartási problémák jelenhetnek meg a kapcsolatteremtés nehézségei miatt


Mi állhat az eltérések hátterében?


Fiú gyermekeknél gyakrabban fordul elő a beszéd különböző mértékű késése. Az esetek nagy részében nem kell emiatt aggódni, főleg, ha néhány szó 2 éves korra már szerepel a repertoárban, a kommunikáció egyéb formái is jól működnek és a gyermek megfelelően reagál a hangokra. 


Általában az a gyermek tanul meg később beszélni, aki korábban kezd járni, szaladni, mászókára mászni. A mozgás elsajátítása után beindul a beszédfejlődés is, általában egyszerre csak az egyikre tud koncentrálni a gyermek.


Sokszor megkéshet azoknak a gyermekeknek a beszédfejlődése, akiknek a környezetében hasonló korú gyerek vagy gyerekek vannak, hiszen köztük kialakul egy sajátos kommunikáció, egy közös nyelv, kvázi „tolmácsolnak” egymásnak.

Ha a gyermek olyan környezetben él, ahol több nyelvi „kóddal” is találkozik (tájszólás-köznyelv, két- vagy többnyelvűség, hosszabb idegig külföldön való tartózkodás, jelnyelv és hangzó anyanyelv váltakozása) szintén megkésett lehet a beszédfejlődés.


A megkésett beszédfejlődés hátterében gyakran lelki okok állnak, ilyen lehet például a testvérféltékenység, testvérek közötti viszályok, költözés, szülői konfliktusok stb. 


Olyan egyszerű anatómiai okok is állhatnak a háttérben, mint a rövid nyelvfék (lenőtt nyelv), mely egy gyors ambuláns beavatkozás során orvosolható. 

Gyakran állhat halláscsökkenés a megkésett beszédfejlődés hátterében. Bár a gyermek hallását születés után ellenőrzik, mégis kialakulhat későbbiekben halláscsökkenés egyszerű megfázás, arcüreggyulladás vagy allergia következtében. Ekkor a gyermek tompán hallja a környezetéből érkező hangokat, így nem tudja azokat pontosan ismételni, hangképzése pontatlan, beszéde érthetetlen lesz.


A megkésett beszédfejlődés és a beszédzavar hátterében további okok is állhatnak: öröklődés ( elsősorban apai ágról), szülés közbeni sérülés (ami érintette a beszédfejlődésért felelős területeket), ha koraszülöttként jött a világra, általános ügyetlenség, ami a motorikus mozgásokat illeti, kisgyermekkori agysérülés, ingerszegény környezet (ha a szülők nem beszélnek hozzá babakorában) illetve idegrendszeri éretlenség.


Mikor kell szakemberhez fordulni?


Ha a gyermeknél beszédfejlődési elmaradás merül fel, minél előbb kérje szakember segítségét, akinek feladata, hogy az okok, a tünetek ismeretében eldöntse: pontosan milyen rendellenesség áll fenn a gyermek beszédfejlődésében.


A gyermek fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy a kezelés mielőbb elkezdődjön. A diagnózis kétféle lehet: megkésett beszédfejlődés, illetve diszfázia, azaz beszédzavar.  Megkésett beszédfejlődés esetében a gyermek a beszédfejlődés minden szakaszát végigjárja, de időben késve és csökkent mértékben.  A beszédzavarra jellemző,  hogy a gyermek megreked egy a korai időkre jellemző szinten,  a nyelvi szerkezeteket helytelenül használja, vagy hibásan ragozza a szavakat.  A beszédzavarnak többféle megjelenési formája ismert: egyes gyerekek számára a beszédmegértés okoz nehézséget, ez az érzékszervi alapú (szenzoros) beszédzavar. Másoknál a beszédkivitelezés, azaz a beszédhez kapcsolódó izommozgások, nyelv, ajak, állkapocs, hangkeltő szervek irányítása nehéz (motoros diszfázia). 


Ha felmerül a gyanú a szülőben, védőnőnél, vagy a pedagógus gondolja úgy, hogy a normálistól eltérő a gyermek (beszéd)fejlődése, fontos a mielőbbi kivizsgálás elindítása. 


Foglaljon időpontot logopédiai vizsgálatra a FókuszPontnál!

Vizsgálataink feltárják a lehetséges okokat és kijelölik a fejlesztés irányát! Forduljon hozzánk bizalommal, az időben felfedett nehézségek könnyebben korrigálhatóak. A FókuszPont Fejlesztőház Szolnokon a Baross út 1,  Fehér ház 3. emelet 313. irodaszám alatt található.


114 megtekintés

Comments


bottom of page