top of page
logopediai vizsgalatok fokusz pont szolnok

Logopédiai szolgáltatásaink

Amennyiben gyermeke elmaradást mutat valamely területen kérje gyógypedagógusaink segítségét! Vizsgálataink feltárják a lehetséges okokat és kijelölik a fejlesztés irányát. Az időben felfedett nehézségek könnyebben korrigálhatóak.

Az első vizsgálat ingyenes!

Válasszon széleskörű logopédiai vizsgálataink és foglalkozásaink közül!

Logopédiai szolgáltatásaink

logopediai vizsgalat

Logopédiai vizsgálat

iskolaerettsegi vizsgalat

Iskolaérettségi vizsgálat

beszedfejlodes vizsgalat

Megkésett beszédfejlődés vizsgálata

beszedertes vizsgalat

Beszédészlelés-beszédértés vizsgálata

logopediai foglalkozas

Logopédiai foglalkozás

beszedindito foglalkozas

Beszédindító foglalkozások

 • Időpontjaink: Az elérhető időpontjaink közül az IDŐPONT FOGLALÁS gombra kattintva tud tájékozódni.

   

  Áraink:

  • A vizsgálat ingyenes, ezt követően a foglalkozások ára 6.000 Ft / alkalom

  • Gyermeke betöltötte az ötödik évét.

  • A beszéd pontatlan, hangcserék, kihagyások jellemzik.

  • Nehezen érthető a gyermek beszéde.

  • Tudomásul veszi, hogy logopédiai terápiát nem minden esetben tudunk biztosítani.

 • A vizsgálatot öt éves kort betöltött gyermekeknek ajánljuk, mivel öt éves korig a beszédhibák egy része spontán rendeződik.

Logopédiai vizsgálat

A logopédiai vizsgálat anamnézissel kezdődik, ahol felmérjük a beszédfejlődés szempontjából releváns előzményeket. Ezt követi a beszédszervi állapot és működés felmérése, majd a spontán, összefüggő beszéd, kifejezőképesség felmérése. A beszédhangok kiejtésének megfigyelése a vizsgálat központi része, ahol megfigyeljük az egyes hangok képzését izoláltan és szavakon belül négyféle pozícióban. Szókezdő, szóvégi, szóközi és mássalhangzó-torlódásos fonetikai helyzetben. A vizsgálat 60 percet vesz igénybe.

Logopédiai vizsgálat:

 • Időpontjaink: Az elérhető időpontjaink közül az IDŐPONT FOGLALÁS gombra kattintva tud tájékozódni.

  Áraink:

  • A vizsgálat ingyenes, ezt követően a foglalkozások ára 3.000 Ft / alkalom

  • Gyermeke betöltötte az ötödik évét, de bizonytalan a beiskolázást illetően.

  • Szeretné tisztán látni, gyermeke hol tart korosztályához képest.

  • Szeretné gyermekét magabiztos alapokkal iskolába küldeni.

  • Szeretne gyermekével készülni az iskolára, és ehhez szakszerű segítséget kér.

  • Ötéves kortól ajánlott, nagycsoportos korban.

  • Első osztályos korban is elvégezhető annak feltárására, hogy mely területek okozzák az esetleges elmaradásokat, hogyan tud a szülő segíteni.

Iskolaérettségi vizsgálat

A vizsgálat részletesen feltárja a gyermek iskolaérettségét motoros, kognitív,anyanyelvi és pszichés területen. A felméréshez 2 x 60 perc szükséges gyógypedagógus majd pszichológus vezetésével. Az eredményről írásos vélemény készül. Továbbiakban a szülő tájékoztatást kap a fejlesztendő területekről. Továbbiakban a fejlesztés történhet otthoni formában, szülő által, ehhez  segítséget nyújtunk, tanácsot adunk. Illetve választható csoportfoglalkozás formájában gyógypedagógus-logopédus irányításával. Ebben az esetben sem nélkülözhető az otthoni gyakorlás.

Logopédiai vizsgálat:

 • Időpontjaink: Az elérhető időpontjaink közül az IDŐPONT FOGLALÁS gombra kattintva tud tájékozódni.

  Áraink:

  • A vizsgálat ingyenes, ezt követően a foglalkozások ára 6.000 Ft / alkalom

  • A gyermek 2 éves elmúlt (fiúk esetében 2,5 év) és nincs 50 szó birtokában.

  • Nem fűzi össze a szavakat 2-3 szavas mondatokká.

  • A gyermek mutogatással, hangokkal fejezi ki magát.

  • Folyamatosan beszél mások számára érthetetlen „babanyelven”.

Megkésett beszédfejlődés vizsgálata

A megkésett/akadályozott beszédfejlődésről akkor beszélünk, ha a gyermek kétéves kor után nem rendelkezik legalább 50 szóból álló szókinccsel és nem fűzi azokat 2-3 szóból álló mondatokká. Érdemes feltárni a nyelvi késés lehetséges okait hiszen, ha a spontán fejlődés nem következik be, a gyermek évekkel lemaradhat kortársaitól fejlesztés hiányában. A logopédiai-gyógypedagógiai vizsgálat mellett pszichológiai vizsgálat is szükséges. A vizsgálat 2 X 60 percet vesz igénybe. Ezután a szülő javaslatot kap további vizsgálatokra, valamint a fejlesztésre. Lehetőség van beszédindító csoportban való részvételre is, mely logopédus, nyelv és beszédfejlesztő szakvizsgázott pedagógus vezetésével történik.

Logopédiai vizsgálat:

 • Időpontjaink: Az elérhető időpontjaink közül az IDŐPONT FOGLALÁS gombra kattintva tud tájékozódni.

  Áraink:

  • A vizsgálat ingyenes, ezt követően a foglalkozások ára 6.000 Ft / alkalom

 • 4 éves kortól 12-13 éves korig végezhető.

  • tartós hangejtési zavar

  • átlagosnál jobban torzítja a szavakat

  • hibás beszédszerkezeteket használ tartósan

  • szókincse szegényes

  • keveset beszél az óvodában

  • vagy éppen állandóan „locsog”

  • sokszor visszakérdez

  • nem szeret telefonálni

  • gyakran nem figyel oda

  • feladatokat lassan, megkésve hajtja végre

  • oviban nem, de otthon viszont szívesen beszélget

  • nem köti le a mesehallgatás, vagy csak akkor, ha sok kép van benne

  • nehezen tanul verset, mondókát

  • szeret egyedül játszani

  • gyakran figyelmetlen

  • nehezen követi az óra menetét, lassú

  • a dolgozat elkészítéséhez kevés az idő

  • önállóan nehezen dolgozik az órán

  • ingadozó az iskolai teljesítménye

  • rosszabb a teljesítménye, mint a képessége

  • nem aktív a tanórákon

  • tartós olvasási, írási problémái vannak

  • nem érti az olvasott szöveget

  • tollbamondásnál, másolásnál sokat hibázik

  • nehezen fogalmaz

  • rendezetlen az írásának külalakja, sokat javít

  • nem tud otthon egyedül tanulni

  • amit megtanul másnapra már elfelejti

Beszédészlelés-beszédértés vizsgálata

A beszédészlelés-beszédértési vizsgálatot hivatalos tanúsítvány ellenében végezheti gyógypedagógus-logopédus. A mérőanyag vizsgálja a hallást, szó, mondat és szövegértést, verbális és vizuális memóriát, rövid idejű emlékezetet, szótalálást, kezességet, beszédritmust. A vizsgálat 45 percet vesz igénybe, a szülő írásos véleményt kap. A szülő tájékoztatást kap az elmaradás területeiről, és kidolgozott segítséget az otthoni fejlesztéshez.

Logopédiai vizsgálat:

 • Logopédiai foglalkozás előtt kérjük, jelentkezzen Logopédiai vizsgálatra! Ezt a logopédiai vizsgálat IDŐPONT FOGLALÁS-ra kattintva teheti meg. A vizsgálat után a foglalkozások időpontjának kijelölése a logopédussal való egyeztetés alapján történik.

  Logopédiai foglalkozás ára: 6000 Ft / alkalom

  • Aggasztó viselkedésmintákat fedez fel gyermekénél (agresszió, szorongás,hiszti stb.)

  • Társaskapcsolatokban lévő nehézségek esetén (visszahúzódó/félénk viselkedés, szorongás stb.)

  • Óvodában/iskolában/otthon megjelenő aggasztó viselkedés (tanulmányi teljesítés romlása, figyelemkoncentrációs nehézség, beilleszkedési problémák, szélsőséges megnyilvánulások stb.)

  • Serdülőkori elakadások (pályaválasztási nehézség, vizsgahelyzetek kezelése, szakítás stb.)

  • Krízisek (iskolaváltás, költözés, válás, hirtelen veszteség stb.)

 • A konzultáció nem csak ’betegségek’ kezelésére alkalmas. Hatékony eszköz az önfejlesztésben, a lelki egészség megőrzésében, a gondok megelőzésében is. Szolgáltatásunkat javasoljuk gyermekeknek, valamint szülőknek egyaránt, akik élethelyzetük miatt segítséget igényelnek a problémák feltárására és megoldására.

Logopédiai foglalkozás

A logopédiai foglalkozás során a beszédhangok tiszta ejtésének kialakítása és rögzítése történik. A terápiát artikulációs vizsgálat előzi meg. A foglalkozásokat csoportos formában, 2-4 fővel tartjuk. A csoportokat a hasonló artikulációs problémák alapján szervezzük. Az artikulációs terápia során beszédszervek ügyesítése, légzéstechnika, beszédhanghallás fejlsztése, indirekt és direkt hangképzés zajlik. A heti egy tanítási óra mellett a szülői home training elengedhetetlen feltétele az eredményes munkának.

Logopédiai foglalkozás:

 • Beszédindító foglalkozás előtt kérjük, jelentkezzen Megkésett beszédfejlődés vizsgálatra! Ezt a Megkésett beszédfejlődés vizsgálata IDŐPONT FOGLALÁS-ra kattintva teheti meg. A vizsgálat után a foglalkozások időpontjának kijelölése a logopédussal való egyeztetés alapján történik.

  Logopédiai foglalkozás ára: 6000 Ft / alkalom

  • Aggasztó viselkedésmintákat fedez fel gyermekénél (agresszió, szorongás,hiszti stb.)

  • Társaskapcsolatokban lévő nehézségek esetén (visszahúzódó/félénk viselkedés, szorongás stb.)

  • Óvodában/iskolában/otthon megjelenő aggasztó viselkedés (tanulmányi teljesítés romlása, figyelemkoncentrációs nehézség, beilleszkedési problémák, szélsőséges megnyilvánulások stb.)

  • Serdülőkori elakadások (pályaválasztási nehézség, vizsgahelyzetek kezelése, szakítás stb.)

  • Krízisek (iskolaváltás, költözés, válás, hirtelen veszteség stb.)

 • A konzultáció nem csak ’betegségek’ kezelésére alkalmas. Hatékony eszköz az önfejlesztésben, a lelki egészség megőrzésében, a gondok megelőzésében is. Szolgáltatásunkat javasoljuk gyermekeknek, valamint szülőknek egyaránt, akik élethelyzetük miatt segítséget igényelnek a problémák feltárására és megoldására.

Beszédindító foglalkozások

A gyermeki beszédfejlődés fontos mérföldköve a kétéves kor. Ekkor a gyermek átlagosan 50 szóból álló szókincset használ és 2-3 szóból álló mondatokat képes alkotni. Amennyiben a beszédfejlődés 2,5 éves kortól sem indul meg szükségessé válik a beszédindítás. Kiscsoportos foglalkozásainkon a szülők és a gyermekek együtt vesznek részt, így mintát kapnak az otthoni fejlesztéshez. A beszédindító foglalkozásokat csoportos formában, a szülők aktív részvételével tartjuk. Cél a beszédkedv felkeltése, hangutánzás, szókincsbővítés. A foglalkozásokon mintát, módszert és eszközöket adunk a szülők kezébe, mellyel segíthetik gyermekeiket az anyanyelv elsajátításában. A foglalkozásokat logopédiai-gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálat előzi meg.

Logopédiai foglalkozás:

Foglaljon időpontot ingyenes logopédiai vizsgálatra!

Amennyiben vizsgálataink felkeltették az érdeklődését az alábbi időpont foglalás gombra kattintva tud bejelentkezni. Az elérhető ingyenes időpontjaink közül a foglalási felületen tud tájékozódni és választani. Logopédiai foglalkozásainkra a vizsgálatot követően, gyógypedagógussal személyes egyeztetés alapján tud jelentkezni.

bottom of page