top of page
iskolaelokesztio szolnok

Az iskolaelőkészítő nulladik osztály hiánypótló céllal jött létre, mivel az óvoda és az iskola közötti szakadék köztudottan hatalmas. Megalapozzuk mindazokat a területeket, melyek a sikeres iskolakezdéshez szükségesek, ugyanakkor a tantermi oktatás szabályait is elsajátítják a gyerekek. Ez megkönnyíti az átmenetet az óvodából az iskolába. A gyermekek home training formájában otthoni feladatokat is kapnak.

Iskolaelőkészítő nulladik osztály

angoltanfolyam szolnok

Angol nyelvi óvodánk és iskolánk az állami oktatás kiegészítéseként működik délutáni idősávban. A tananyagot változatos, élményalapú módszerekkel tanítjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a kommunikációra, motivációra és csapatmunkára. 

Afterschool Angol Óvoda és Iskola

 • ​Időpontjaink:

  • Óvodai foglalkozások

   • Heti 1 alkalom, Szerda 15.30 -16.15

  • 1-2. osztályosok foglalkozásai

   • Heti 2 alkalommal, Szerda 16.30-17.15 és péntek 15.30-16.15

  • 3-4. osztályosok foglalkozásai

   • Heti 2 alkalommal, Kedd 15.00 – 15.45 és péntek 16.00 – 16.45

  • 5-6. osztályosok foglalkozásai

   • Heti 2 alkalommal, Kedd 16.00 – 16.45 és péntek 17.00 – 17.45

  • 7-8. osztályosok foglalkozásai

   • Heti 2 alkalommal, Kedd 17.00 – 17.45 és péntek 18.00 – 18.45

  Foglalkozás ára:

  • 3.000 Ft / alkalom

  • Fontosnak tartja a koragyermekkori nyelvtanulást.

  • Gyermeke lelkesedik az angol nyelvért.

  • Iskolai keretek között kevés vagy gyenge a nyelvoktatás.

  • Kiscsoportos nyelvoktatást hatékonyabbnak tartja.

  • Vállalja az intenzív részvételt, rendszeres otthoni gyakorlást.

  • Óvodai csoportunkba nagycsoportos gyermekeket várunk.

  • Az iskolai osztályokba osztályfoknak megfelelően lehet jelentkezni.

  • Felső tagozatos osztályokba szintfelmérő feladatlap megírása szükséges.

  • Oviangol tankönyv: Playway to English 1 tankönyv és munkafüzet

  • 1-2. osztály: Playway to english 2 tankönyv és munkafüzet

  • 3-4. osztály : Playway to english 3 tankönyv és munkafüzet 

  • 5-6. osztály : Get to the top  tankönyv és munkafüzet 

  • 7-8. osztály : Get to the top tankönyv és munkafüzet 

Afterschool Angol

Óvoda és Iskola

Az Afterschool Angol Óvoda és Iskola megfordítja a nyelvtanítás hagyományos, közoktatásban használatos útját. Nyelvtani helyett kommunikáció alapú megközelítéssel, az anyanyelv tanulásának mintájára oktatjuk az angol nyelvet. Óvodai csoportunkban heti egy foglalkozást tartunk nagycsoportos gyermekek számára. Cél a nyelv megszerettetése, dalokon, verseken, játékokon keresztül. Az angolba ágyazott kézműves, rajzos, mozgásos tevékenységek megalapozzák az iskolaérettséget is. A foglalkozásokat óvónői egyben angol nyelvi tanítói végzettséggel rendelkező pedagógus tartja. 1-2. osztály: szókincsépítés,nyelvtani tudás megalapozása. A nyelvtanítást az anyanyelv tanításának mintájára alapozzuk. Az alapszókincset és a nyelvtani szerkezeteket dalokba, versekbe és játékba ágyazva komplexen adjuk át. Így észrevétlenül, lelkesen és motiváltan sajátítja el a gyermek az angol nyelvet úgy, hogy nincs szükség a szavak magolására, a nyelvtani szerkezetek elsajátítására. Mivel ebben a korban a gyermekek szorongás nélkül szólalnak meg idegen nyelven, az ekkor szerzett alapok meghatározóak a későbbi magabiztos nyelvtudást tekintve. 3-4. osztály: angol nyelvű írás-olvasás elsajátítása. Ezekben az évfolyamokban az alapvető nyelvtani szerkezetek tudatos elsajátítása történik. Nagy hansúlyt helyezünk a kommunikációra. Fókuszban az írás és olvasás elsajátítása, szövegértés erősítése. 5-6. osztály: alapfokú nyelvvizsga szóanyagának és nyelvtani szerkezeteinek magabiztos használata. Mindennapi kommunikáció elsajátítása változatos szituációs helyzetekben. 7-8 osztály: középfokú nyelvvizsga megalapozása. Magabiztos nyelvhasználat szóban és írásban. Szövegértés és produktív szövegalkotás fejlesztése. Célunk a csapatépítés, kommunikációs készségek erősítése, amely a használható nyelvtudás alapja.

Válasszon foglalkozásaink közül!

Tehetséggondozás

 • Időpontjaink:

  • Csütörtök 15.30-16.15 között

  Foglalkozás ára:

  • 3.000 Ft / alkalom

  • Nem biztos a gyermeke iskolaérettségében.

  • Magabiztos tudással szeretné gyermekét iskolába küldeni.

  • Szeretné megkönnyíteni gyermeke számára az óvoda-iskola átmenetet.

  • Szeretné ha gyermeke beilleszkedne egy új közösségbe.

  • Vállalja az heti rendszeres otthoni gyakorlást

 • A foglalkozásra nagycsoportos gyermekeket várunk.

  • Foglalkoztató könyv: Iskolára érlelő

  • A/5 méretű vázlatfüzet és tolltartó.

Iskolaelőkészítő

nulladik osztály

Kiscsoportos iskolaelőkészítő nulladik osztályunk az iskola előtt álló 5-6 éves gyermekeket várja. A foglalkozásokon megalapozzuk mindazokat a területeket, melyek a sikeres iskolakezdéshez szükségesek, mint a nagymozgások, finommotorika, figyelem, gondolkodás, munkamemória, számfogalom, anyanyelvi készségek, tájékozódás térben és síkban, szem-kéz koordináció. Nagy hangsúlyt fektetünk a társas kapcsolatok fejlesztésére. A játékok mellett a tantermi oktatás szabályait is elsajátítják a gyerekek, ez megkönnyíti az átmenetet az óvodából az iskolába. Mivel heti egy foglalkozás nem elegendő, a gyermekek home training formájában otthoni feladatokat is kapnak. Ez növeli a fejlesztés intenzitását, felkészít az iskolára.

Csoportos komplex iskolaelőkészítő foglalkozás jelentkezési űrlap

regisztraljon a fokusz pontra

Jelentkezzen Tehetséggondozó foglalkozásainkra!

Amennyiben tehetséggondozó foglalkozásaink felkeltették érdeklődését, kérjük töltse ki az alábbi jelentkezési űrlapot. Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelentkezéseket a szabad helyek száma alapján tudjuk fogadni (8 fő/csoport). A jelentkezés megerősítésről emailben vagy telefonon keresztül fogjuk tájékoztatni.

Angol oktatás és Iskolaelőkészítő

​Fókuszban a gyermeki tehetség kibontakoztatása! Válasszon anyanyelvi vagy idegen nyelvű foglalkozásaink közül! A nyelvi területeken túl fejlesztjük a gyermekek kreativitását, mozgáskultúráját, szociális készségeit valamint csapatot építünk, ahol öröm a tanulás!

bottom of page